Silver bowl and book.jpg

STILL

Le Baux Jug still life
Lemon in Sun still life
Copper jug.jpg
Flowers in vase.jpeg
 and Lemon still life
Lemon on Patterned Plate still life
Silver flute vase.jpg

LIFE

Dark apples still life
Lemon on a Pewter Plate still life